pedagógiai és mentálhigiénés tanácsadás

Szakmai ajánlataink óvodáknak online és helybevitt formában

 

ELŐADÁS (1-1,5 óra elmélet gyakorlati példákkal)

 

        1. Portfólió készítés, felkészülés a minősítésre

        2. Fejlesztés terv készítése a csoportprofil alapján

        3. Képesség és csoportfejlesztés korszerű módszerekkel

        4. Mi lennék, ha…? Projekt vagy témahét az óvodában

        5. A nevelés, fegyelmezés korszerű eszközei, módszerei

        6. Konstruktív probléma és konfliktuskezelés

        7. És velem ki törődik? – a kiégés megelőzése

        8. Az agresszió megelőzése és kezelése

        9. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek befogadása, nevelése

      10. Hatékony módszerek az előítéletesség ellen

      11. A környezet-tudatosságra nevelés korszerű módszerei

      12. Vezetők feladatai a minősítési eljárás során

     13. A vezető szerepe a csapatépítésben

     14. Teljesítményértékelés az óvodában

     15. Hárman párban (az óvónők és a dajka együttműködése)

     16. Az óvoda és a család együttműködésének fejlesztési lehetőségei

 

SZAKTANÁCSADÁS (1 óra elmélet + 2 óra gyakorlat)

 

       1. Szervezetfejlesztés

       2. Csoportprofil és fejlesztési terv készítése

       3. Pedagógiai esetmegbeszélés és Esetleírás készítése

       4. Konstruktív probléma és konfliktuskezelés az óvodában

       5. Hatékony kommunikáció gyerekkel, munkatársakkal, szülőkkel

       6. Hárman párban - az óvónők és a dajka együttműködésének fejlesztése

       7. Az óvoda és a család együttműködésének fejlesztési lehetőségei

       8. Képesség- és csoportfejlesztő játékok tanulása

       9. Kooperatív technikák az egyéni és a közösségi fejlesztésben

     10. Nehéz helyzetek elemzése és feldolgozása szituációs gyakorlattal

     11. Környezettudatosságra nevelés projektmódszerrel

     12. Mi lennék ha…? - című könyvek használata a gyakorlatban

     13. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése a csoportban

 

ONLINE AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS (30 óra )

 

       1. Hatékony kommunikáció önérvényesítés és együttműködés erőszak nélkül (107/73/2016)

       2. Egyéni bánásmód és közösségfejlesztés az óvodában mentálhigiénés módszerekkel (575/137/2017)

 

NEM AKKREDITÁLT KÉPZÉS (Min. 5 óra- max. 24 óra, aminek a 80 %-a gyakorlat.)

A tematika a megrendelő igényei alapján készül el.

 

       1. Szervezetfejlesztés - Humánerőforrás elemzés és fejlesztés

       2. A teljesítményértékelési rendszer alakítása, működtetése

       3. A kiégés megelőzése – élménygazdag képzés

       4. A nevelés, fegyelmezés korszerű eszközei, módszerei

       5. Hatékony kommunikáció, konstruktív probléma és konfliktuskezelés

       6. Fejlesztő játékok szerepe az egyéni és a közösségi fejlesztésben

       7. Kooperatív technikák szerepe az egyéni és a közösségi fejlesztésben